Huishoudelijk reglement

Inleiding

De vereniging is opgericht in 1945 en heeft als doelstelling het beoefenen en het doen beoefenen, alsmede het bevorderen van de hippische sport in verenigingsverband. De vereniging probeert deze doelstelling te verwezenlijken door het geven van lessen aan de leden, door het bevorderen van onderlinge contacten, door het beschikbaar stellen van de benodigde accommodatie en niet in de laatste plaats door het organiseren van wedstrijden.

Het reglement

Het reglement is beschikbaar in onderstaand document.

Huishoudelijk reglement